Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:17 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.2/ 25°
Sáng/Tối
24.2/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ

13:00

29°C / 30.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.71 km/giờ

16:00

30.3°C / 33.2°C
Mây cụm Mây cụm
63%
2.27 km/giờ

19:00

27.7°C / 29.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.63 km/giờ

22:00

26.7°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.05 km/giờ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ

01:00

25.9°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.04 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.6 km/giờ

07:00

25.6°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.13 km/giờ

10:00

30°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
2 km/giờ

13:00

32.3°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.36 km/giờ

16:00

32.3°C / 36.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
1.65 km/giờ

19:00

28.4°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.74 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.35 km/giờ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:30
Mưa nhẹ

01:00

24.6°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.54 km/giờ

04:00

24.7°C / 24.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.38 km/giờ

07:00

24.7°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.29 km/giờ

10:00

28.7°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2 km/giờ

13:00

30.1°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.28 km/giờ

16:00

31.6°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
0.53 km/giờ

19:00

28.3°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.9 km/giờ

22:00

26.1°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
81%
2.43 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ

01:00

24.2°C / 25.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
85%
1.8 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.05 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.1°C
Mây rải rác Mây rải rác
84%
0.46 km/giờ

10:00

29.9°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.63 km/giờ

13:00

32.4°C / 35.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.91 km/giờ

16:00

33°C / 36.2°C
Mây cụm Mây cụm
58%
1.5 km/giờ

19:00

28.3°C / 31.4°C
Mây cụm Mây cụm
70%
2.62 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.65 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 24.9°
Sáng/Tối
24.6/ 31.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa vừa

01:00

24.4°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.32 km/giờ

04:00

24.6°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.64 km/giờ

07:00

25°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
90%
2.62 km/giờ

10:00

29.1°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.95 km/giờ

13:00

31.2°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.01 km/giờ

16:00

31.6°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
2.04 km/giờ

19:00

27.1°C / 29.6°C
Mây cụm Mây cụm
71%
2.09 km/giờ

22:00

24.8°C / 25.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.94 km/giờ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.8°
Sáng/Tối
24.7/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.16 km/giờ

04:00

24.3°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.42 km/giờ

07:00

25°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.24 km/giờ

10:00

28°C / 31.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
0.23 km/giờ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 29.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

24.8°/32.6°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.14 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

4.89