Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:51 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 29.2°
Sáng/Tối
28.1/ 33.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ

13:00

35.1°C / 39.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
47%
2.54 km/giờ

16:00

35.9°C / 39.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
48%
1.13 km/giờ

19:00

32.8°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
3.9 km/giờ

22:00

29.7°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
3.91 km/giờ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ

01:00

29°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.85 km/giờ

04:00

27.3°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.04 km/giờ

07:00

29°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
2.79 km/giờ

10:00

34°C / 37.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
52%
4.21 km/giờ

13:00

37°C / 40.2°C
Mây cụm Mây cụm
42%
4.35 km/giờ

16:00

32.7°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
5.24 km/giờ

19:00

31.5°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
4.81 km/giờ

22:00

28.9°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
5.12 km/giờ
Ngày/Đêm
34.1/ 29.6°
Sáng/Tối
26.8/ 32.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ

01:00

28.6°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.84 km/giờ

04:00

26.5°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.58 km/giờ

07:00

28.1°C / 31.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.16 km/giờ

10:00

32.3°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
3.67 km/giờ

13:00

36.4°C / 40.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
44%
4.46 km/giờ

16:00

33.2°C / 38.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
54%
3.62 km/giờ

19:00

31.1°C / 35.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
59%
4.22 km/giờ

22:00

29.1°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
4.62 km/giờ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.5°
Sáng/Tối
27.8/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ

01:00

27.2°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.84 km/giờ

04:00

27.8°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
2.39 km/giờ

07:00

28.6°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
3.15 km/giờ

10:00

33.3°C / 38.3°C
Mây cụm Mây cụm
55%
4.65 km/giờ

13:00

35.5°C / 39.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
4.88 km/giờ

16:00

32.1°C / 37.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
4.5 km/giờ

19:00

30.1°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
3.79 km/giờ

22:00

28.5°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
5.23 km/giờ
Ngày/Đêm
33.4/ 28.5°
Sáng/Tối
27.1/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ

01:00

28°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
4.27 km/giờ

04:00

27.6°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.37 km/giờ

07:00

28.7°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.6 km/giờ

10:00

33.9°C / 37.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
4.58 km/giờ

13:00

34.5°C / 38.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
49%
3.77 km/giờ

16:00

33°C / 37.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
3.17 km/giờ

19:00

30.9°C / 34.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
5.36 km/giờ

22:00

28.5°C / 31.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
5.52 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.7°
Sáng/Tối
26.2/ 33.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa vừa

01:00

26.9°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
3.91 km/giờ

04:00

26.1°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
3.22 km/giờ

07:00

27.9°C / 29°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.17 km/giờ

10:00

29.9°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.53 km/giờ
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 34.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Thấp/Cao

26.8°/36.8°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.18 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

10.75