Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:22 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
30.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 26.1°
Sáng/Tối
24.8/ 31.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.8/ 26.6°
Sáng/Tối
25.3/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.3/ 26.3°
Sáng/Tối
24.7/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 32.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
24.1/ 32.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Thấp/Cao

24.1°/33.1°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.93 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

7.6