Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:47 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
34.9/ 30.7°
Sáng/Tối
26.2/ 35.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35.5/ 29.2°
Sáng/Tối
27.9/ 36.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.1°
Sáng/Tối
27.4/ 34.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.3°
Sáng/Tối
27.1/ 31.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.2°
Sáng/Tối
26.4/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.2°
Sáng/Tối
27.6/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:13
Thấp/Cao

27.3°/38.8°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.44 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0