Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:43 | 09/12/2023
Thấp/Cao
25.2/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.9/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.5/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.2/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.4/ 32.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32.8/ 32.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.5/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Thấp/Cao

23.7°/34°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.9 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0