Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:47 | 14/07/2024
Thấp/Cao
25.1/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.2/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.6/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.6/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.7/ 29.1°
Tầm nhìn
7.49 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.7/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 25.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Thấp/Cao

25°/30.3°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.28 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0