Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:15 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29/ 25.1°
Sáng/Tối
23.3/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.2/ 26.1°
Sáng/Tối
24.4/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 31.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 26.6°
Sáng/Tối
24.5/ 33.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 31.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.8°
Sáng/Tối
24.2/ 32.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Nhiều mây
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 31.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Thấp/Cao

24.5°/33.4°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

7.6