Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:20 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
34/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 34.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 27.9°
Sáng/Tối
26.5/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.1°
Sáng/Tối
26.3/ 33.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.9°
Sáng/Tối
26.5/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 33.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.9°
Sáng/Tối
26.4/ 33.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Thấp/Cao

26.4°/36.4°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

2.76