Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:09 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.9/ 26.5°
Sáng/Tối
24.7/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 25.3°
Sáng/Tối
23.5/ 32.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 33.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.8°
Sáng/Tối
24.3/ 32.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 32.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 34°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.6°
Sáng/Tối
23.1/ 32.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 26.6°
Sáng/Tối
23.1/ 31.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 31.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.9/ 23.2°
Sáng/Tối
22.9/ 30.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.3/ 22.6°
Sáng/Tối
21.4/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

9.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25.3/ 22.8°
Sáng/Tối
20.1/ 28.7°
Áp suất

1016 mb

Gió

8.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 23.4°
Sáng/Tối
20.3/ 29.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:37
Mây rải rác
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Thấp/Cao

23.7°/33.3°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.85 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0