Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:18 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33.2/ 28.3°
Sáng/Tối
28.3/ 34.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 30.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 27.3°
Sáng/Tối
26.4/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.3/ 27.9°
Sáng/Tối
26.5/ 33.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.7°
Sáng/Tối
27/ 32.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.6/ 33.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.6°
Sáng/Tối
26.3/ 33.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 24.1°
Sáng/Tối
25.5/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.8/ 26.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.4/ 26.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.3°
Sáng/Tối
24.8/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.1°
Sáng/Tối
25/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.1°
Sáng/Tối
24.5/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Thấp/Cao

26.8°/36.4°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.2 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0.82