Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:41 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 27.8°
Sáng/Tối
28.6/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 27.9°
Sáng/Tối
28.9/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 27.4°
Sáng/Tối
27.9/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 26.1°
Sáng/Tối
28.2/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.9/ 29.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.2/ 28.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.6°
Sáng/Tối
28.4/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.7°
Sáng/Tối
28.2/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 26.8°
Sáng/Tối
27.3/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.4°
Sáng/Tối
27.1/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.1°
Sáng/Tối
26.2/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26.2°
Sáng/Tối
26/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.8°
Sáng/Tối
27.2/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.8°
Sáng/Tối
27.3/ 27.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.4°
Sáng/Tối
27/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26.5°
Sáng/Tối
26.9/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.4°
Sáng/Tối
26.8/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
27/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 25.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.7°
Sáng/Tối
26.2/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.1°
Sáng/Tối
27/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 31.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 38.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Thấp/Cao

26.9°/36.7°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0.73