Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:33 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Mưa vừa

16:00

29.2°C / 33.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
3.56 km/giờ

19:00

28.6°C / 32.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
2.28 km/giờ

22:00

27.1°C / 29.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.23 km/giờ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.1/ 25.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ

01:00

25.7°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.63 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.12 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.31 km/giờ

10:00

26.3°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
5.1 km/giờ

13:00

26.4°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.27 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.71 km/giờ

19:00

25.5°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.55 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.7 km/giờ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.7°
Sáng/Tối
24.8/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.54 km/giờ

04:00

24.4°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.34 km/giờ

07:00

25.3°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.56 km/giờ

10:00

29.5°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
4.3 km/giờ

13:00

30.8°C / 35.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
70%
7.08 km/giờ

16:00

28.9°C / 32.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.99 km/giờ

19:00

26.7°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.19 km/giờ

22:00

25.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.36 km/giờ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa

01:00

25.6°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.3 km/giờ

04:00

25.3°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.41 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.14 km/giờ

10:00

29.1°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
5.81 km/giờ

13:00

29.5°C / 34.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
6.33 km/giờ

16:00

29.4°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
6.19 km/giờ

19:00

26.8°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
5.45 km/giờ

22:00

26.5°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
5.24 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 24.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa vừa

01:00

24.5°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.83 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.11 km/giờ

07:00

24.9°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.5 km/giờ

10:00

25.9°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.18 km/giờ

13:00

26.7°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.61 km/giờ

16:00

24.2°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.59 km/giờ

19:00

24.9°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.33 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.52 km/giờ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.7°
Sáng/Tối
24.4/ 24.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Mưa vừa

01:00

24.5°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.38 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.63 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.53 km/giờ

10:00

25.5°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.57 km/giờ

13:00

25.6°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
6.09 km/giờ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mưa vừa 30.3°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 35.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:22
Thấp/Cao

24.2°/30.2°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

5.62 km

Gió

4.43 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

1.33