Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:17 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.1/ 26.7°
Sáng/Tối
24.9/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây thưa

22:00

27°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
82%
3.12 km/giờ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mây cụm

01:00

25.5°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
83%
2.02 km/giờ

04:00

25.5°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
0.52 km/giờ

07:00

25.9°C / 25.5°C
Mây cụm Mây cụm
82%
0.64 km/giờ

10:00

29.9°C / 33.5°C
Mây cụm Mây cụm
64%
1.67 km/giờ

13:00

32.4°C / 36.5°C
Mây cụm Mây cụm
56%
1.8 km/giờ

16:00

33°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.34 km/giờ

19:00

28°C / 30.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
1.92 km/giờ

22:00

26.2°C / 26.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
78%
2.72 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.1°
Sáng/Tối
23.1/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây cụm

01:00

24°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
80%
2.22 km/giờ

04:00

24.3°C / 24.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
86%
1.31 km/giờ

07:00

24.2°C / 25.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
83%
1.28 km/giờ

10:00

29.2°C / 32.8°C
Mây cụm Mây cụm
64%
1.73 km/giờ

13:00

33.7°C / 37.8°C
Mây rải rác Mây rải rác
54%
0.46 km/giờ

16:00

33.5°C / 36.7°C
Mây rải rác Mây rải rác
51%
1.57 km/giờ

19:00

27.4°C / 29.5°C
Mây thưa Mây thưa
66%
2.81 km/giờ

22:00

25.8°C / 26°C
Mây rải rác Mây rải rác
74%
2.39 km/giờ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.2°
Sáng/Tối
23.5/ 32.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:32
Mây cụm

01:00

24.9°C / 25°C
Mây cụm Mây cụm
79%
2.16 km/giờ

04:00

23.1°C / 24.3°C
Mây cụm Mây cụm
88%
0.95 km/giờ

07:00

24°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
83%
1.71 km/giờ

10:00

29.8°C / 33°C
Mây cụm Mây cụm
62%
2.52 km/giờ

13:00

32.9°C / 34.5°C
Mây cụm Mây cụm
52%
2.37 km/giờ

16:00

32.2°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
0.63 km/giờ

19:00

28.3°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.57 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
79%
2.5 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 33.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:32
Mưa nhẹ

01:00

25.8°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
84%
1.41 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.9°C
Mây cụm Mây cụm
86%
1.85 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
84%
2.23 km/giờ

10:00

30.9°C / 33.3°C
Mây cụm Mây cụm
63%
2.49 km/giờ

13:00

33.8°C / 36.5°C
Mây rải rác Mây rải rác
52%
1.1 km/giờ

16:00

33.1°C / 36.4°C
Mây cụm Mây cụm
50%
1.7 km/giờ

19:00

29.8°C / 32.5°C
Mây cụm Mây cụm
63%
2.44 km/giờ

22:00

25.8°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.32 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26.6°
Sáng/Tối
24.9/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:33
Nhiều mây

01:00

25.2°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.83 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.17 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.92 km/giờ

10:00

29.8°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
2.26 km/giờ

13:00

33°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
0.91 km/giờ

16:00

32.8°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
1.9 km/giờ

19:00

29.9°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.45 km/giờ
Đã cập nhật 26 phút trước
Mây cụm 26.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Thấp/Cao

23.1°/33.7°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.85 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0