Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:43 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 29.7°
Sáng/Tối
29/ 40.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.9/ 30°
Sáng/Tối
27.4/ 39.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.7/ 29.1°
Sáng/Tối
27/ 39.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 30.5°
Sáng/Tối
27.7/ 39.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28.9°
Sáng/Tối
28.4/ 39.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.5/ 30.4°
Sáng/Tối
28.6/ 40.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:07
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.3/ 30.3°
Sáng/Tối
28.8/ 40.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 30.8°
Sáng/Tối
28.3/ 39.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 32.8°
Sáng/Tối
28.8/ 38.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.1/ 31.6°
Sáng/Tối
28.9/ 40.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:08
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 31.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Thấp/Cao

26.4°/41.4°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.49 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

2.68