Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:55 | 27/01/2023
Thấp/Cao
4/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
3/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1024 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
2/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
10/ 10°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1026 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
14/ 14°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
13/ 13°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
6/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1023 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
5/
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1025 mb

Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 2 phút trước
Mây cụm

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:47
Thấp/Cao

2°/15°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1025 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

5 °C

Chỉ số UV

0