Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 22:55 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
16/
Sáng/Tối
6/ 12°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/
Sáng/Tối
6/ 12°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17/
Sáng/Tối
8/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
16/
Sáng/Tối
7/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16/ 11°
Sáng/Tối
7/ 14°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1025 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 10°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 10°
Sáng/Tối
11/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:21
Bầu trời quang đãng
Huyện Vân Hồ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Thấp/Cao

6°/18°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

2 °C

Chỉ số UV

0