Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:23 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
21/
Sáng/Tối
4/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 11°
Sáng/Tối
7/ 16°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:50
Mây thưa
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 17:52
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:55
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:55
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Bầu trời quang đãng 22°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:38 17:50
Thấp/Cao

7°/24°

Độ ẩm

31%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

4 °C

Chỉ số UV

1.22