Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:08 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Huyện Vân Hồ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Thấp/Cao

19°/30°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.4 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

5.11