Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:07 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
23.6/ 18.1°
Sáng/Tối
21.5/ 20.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 20.8°
Sáng/Tối
18.2/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 23.3°
Sáng/Tối
20.5/ 33.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.6/ 24.9°
Sáng/Tối
21.6/ 37.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:23
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.8/ 23.2°
Sáng/Tối
20.3/ 33.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.1/ 24.6°
Sáng/Tối
21/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.1/ 23.3°
Sáng/Tối
22.6/ 35.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.6/ 21.6°
Sáng/Tối
21.2/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
29.3/ 21.7°
Sáng/Tối
21.5/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 17.3°
Sáng/Tối
18.1/ 18.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:26
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 22.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:22
Thấp/Cao

18.3°/33.5°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

7.44 km

Gió

1.42 km/giờ

Điểm ngưng

20.4 °C

Chỉ số UV

1.37