Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:14 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.6 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

3.05