Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:33 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 12°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
11/ 10°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
11/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
13/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 11°
Sáng/Tối
14/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:19
Mưa nhẹ
Huyện Vân Hồ
Đã cập nhật 23 phút trước
Bầu trời quang đãng 20°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:18
Thấp/Cao

15°/28°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0