Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:07 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
22.3/ 19.3°
Sáng/Tối
19.8/ 20.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.3/ 19.3°
Sáng/Tối
19.1/ 21.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.4/ 20.9°
Sáng/Tối
20.7/ 21.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 20.9°
Sáng/Tối
20.7/ 22.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20.3°
Sáng/Tối
20.7/ 22.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 20.8°
Sáng/Tối
20.5/ 21.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 20.3°
Sáng/Tối
20.8/ 21.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.4/ 20.7°
Sáng/Tối
20.4/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.7/ 19.9°
Sáng/Tối
20.2/ 21.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 20.3°
Sáng/Tối
21.8/ 21.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.4/ 19.6°
Sáng/Tối
22/ 21.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 19.3°
Sáng/Tối
20.1/ 22.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 20.7°
Sáng/Tối
20.1/ 22.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 20.4°
Sáng/Tối
20/ 23.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 21°
Sáng/Tối
20.1/ 23.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 20.8°
Sáng/Tối
20.9/ 23.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20.8°
Sáng/Tối
20.2/ 23.8°
Áp suất

999 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 21.2°
Sáng/Tối
20.1/ 23.6°
Áp suất

998 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 21°
Sáng/Tối
20.2/ 22.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 20.4°
Sáng/Tối
20.8/ 22.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.3/ 21.7°
Sáng/Tối
19.9/ 23.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 20.2°
Sáng/Tối
20.6/ 22.8°
Áp suất

999 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 20.6°
Sáng/Tối
20.4/ 21.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 21.2°
Sáng/Tối
20.9/ 22.6°
Áp suất

998 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.1/ 20.5°
Sáng/Tối
21.6/ 22.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 20.9°
Sáng/Tối
21/ 21.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 20.9°
Sáng/Tối
20.9/ 21.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 21°
Sáng/Tối
20.3/ 21.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 20.6°
Sáng/Tối
20.6/ 22.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 20.8°
Sáng/Tối
20.1/ 23.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:31
Mưa vừa
Đã cập nhật 26 phút trước
Nhiều mây 22.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:44
Thấp/Cao

18.2°/24.6°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.63 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

1.09