Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:15 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:45
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa rất nặng 20°

C

F

Mưa rất nặng

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Thấp/Cao

18°/29°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.8 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

1.17