Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:49 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
21.7/ 20.7°
Sáng/Tối
19.3/ 21.9°
Áp suất

999 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:42
Mưa rất nặng

07:00

19.3°C / 20.2°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
0.39 km/giờ

10:00

20°C / 20.5°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
100%
1.44 km/giờ

13:00

21.9°C / 22.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.58 km/giờ

16:00

22.9°C / 23.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.15 km/giờ

19:00

20.8°C / 21.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.27 km/giờ

22:00

20.1°C / 21.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.38 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 20.8°
Sáng/Tối
20.2/ 23.2°
Áp suất

997 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:42
Mưa vừa

01:00

20.2°C / 20.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.5 km/giờ

04:00

19.4°C / 20.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.42 km/giờ

07:00

20.7°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.54 km/giờ

10:00

24.8°C / 25.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
1.86 km/giờ

13:00

26.2°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
1.01 km/giờ

16:00

25.1°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.64 km/giờ

19:00

21.7°C / 22.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.14 km/giờ

22:00

20.7°C / 21.9°C
Mây cụm Mây cụm
96%
1.41 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 23.2°
Sáng/Tối
19.7/ 25.2°
Áp suất

998 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:41
Nhiều mây

01:00

20.8°C / 20.8°C
Mây cụm Mây cụm
97%
1.66 km/giờ

04:00

19.8°C / 20.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.88 km/giờ

07:00

21.5°C / 21.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.77 km/giờ

10:00

25.9°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.87 km/giờ

13:00

30.1°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.8 km/giờ

16:00

29.1°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
1.65 km/giờ

19:00

23.7°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1 km/giờ

22:00

23.4°C / 23.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.88 km/giờ
Ngày/Đêm
32.1/ 23.4°
Sáng/Tối
22.7/ 24.2°
Áp suất

999 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:41
Mưa nhẹ

01:00

21.1°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.66 km/giờ

04:00

21.8°C / 21.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.68 km/giờ

07:00

22.2°C / 23.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.41 km/giờ

10:00

29.6°C / 30.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.95 km/giờ

13:00

32.9°C / 33.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
2.4 km/giờ

16:00

30.1°C / 32.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.52 km/giờ

19:00

24.9°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.13 km/giờ

22:00

23.5°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
0.65 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 21.8°
Sáng/Tối
21.9/ 21.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:41
Mưa nhẹ

01:00

21.6°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.38 km/giờ

04:00

22°C / 22.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.66 km/giờ

07:00

21.4°C / 22.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.28 km/giờ

10:00

23.8°C / 24.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.97 km/giờ

13:00

26.4°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.37 km/giờ

16:00

24.4°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.65 km/giờ

19:00

21.2°C / 22.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.36 km/giờ

22:00

21.2°C / 21.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.32 km/giờ
Ngày/Đêm
26.3/ 20.2°
Sáng/Tối
20.7/ 20.1°
Áp suất

999 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:40
Mưa nhẹ

01:00

20.9°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.5 km/giờ

04:00

20.3°C / 21.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.53 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 19.3°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 20.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:42
Thấp/Cao

19.8°/26.8°

Độ ẩm

100%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

1.42 km

Gió

1.1 km/giờ

Điểm ngưng

19.3 °C

Chỉ số UV

0