Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:43 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:47
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:51
Thấp/Cao

18°/25°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.2 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

3.69