Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:24 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
25.1/ 20.7°
Sáng/Tối
18.9/ 22.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 20.3°
Sáng/Tối
19.9/ 24.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.4/ 21.2°
Sáng/Tối
19.9/ 23.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22.7°
Sáng/Tối
20.7/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 20.4°
Sáng/Tối
20.8/ 23.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.5/ 20.7°
Sáng/Tối
20.5/ 24.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21.2°
Sáng/Tối
20.8/ 25.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 21.4°
Sáng/Tối
20.5/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 21.7°
Sáng/Tối
20.1/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22.9°
Sáng/Tối
20.5/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.5/ 24°
Sáng/Tối
21.9/ 31.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.4/ 19.7°
Sáng/Tối
20.3/ 21.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
18.1/ 19.4°
Sáng/Tối
18.2/ 21.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
19.2/ 19.1°
Sáng/Tối
18.8/ 23.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.9/ 20.7°
Sáng/Tối
19.4/ 26.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 18.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:34
Thấp/Cao

18.3°/28.9°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

18.9 °C

Chỉ số UV

0