Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:47 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
27/ 19°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 19°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 14°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:14
Thấp/Cao

16°/31°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.9 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0