Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:08 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:24
Mưa nhẹ
Huyện Vân Hồ
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây rải rác 19°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.64 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

2.87