Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:57 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Huyện Vân Hồ
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:34
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

5.15 km

Gió

1.19 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

6.78