Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:26 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:40
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:37
Mưa nhẹ
Huyện Vân Hồ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:49
Thấp/Cao

17°/21°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

0.91 km

Gió

0.89 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết