Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:52 | 24/07/2024
Thấp/Cao
25.9/ 25.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.8/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.1/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.2/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
30.7/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

998 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1000 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 25.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:47
Thấp/Cao

24.4°/37°

Độ ẩm

99%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.71 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0