Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:40 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
18/ 29°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
20/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:41
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 22°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0