Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:19 | 21/01/2022
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 17°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1010 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:50
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:51
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 19°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 16°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:53
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 16°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:54
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:54
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:56
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:56
Mây rải rác
Huyện Sông Mã
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:47
Thấp/Cao

15°/23°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.04 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.78