Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:31 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:57
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:51
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Sông Mã
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:58
Thấp/Cao

20°/33°

Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

9.91