Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:12 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
27/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:50
Mưa nhẹ
Huyện Sông Mã
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Thấp/Cao

23°/35°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.25 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

5.66