Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:14 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
14/ 13°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 14°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
12/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
13/ 20°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Ít mây
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Ít mây
Huyện Sông Mã
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:36
Thấp/Cao

18°/26°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.34 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0