Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:58 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
39.3/ 28.3°
Sáng/Tối
25.2/ 37.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
43.5/ 26.4°
Sáng/Tối
25.3/ 37.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
44.7/ 29°
Sáng/Tối
26.6/ 32.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
38.4/ 25.9°
Sáng/Tối
27.7/ 26.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.6/ 23.6°
Sáng/Tối
27.6/ 24.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
41.6/ 28.5°
Sáng/Tối
25.5/ 33.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:27
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42.1/ 24°
Sáng/Tối
28.7/ 24.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
42.6/ 30.8°
Sáng/Tối
26.6/ 34.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
44.9/ 30.1°
Sáng/Tối
30.3/ 34.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
44.4/ 28.6°
Sáng/Tối
30.8/ 31.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
41.1/ 24.9°
Sáng/Tối
29.8/ 28.1°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28.2°
Sáng/Tối
25.2/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
41.5/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 33.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
40.4/ 26°
Sáng/Tối
28.7/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:30
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.7/ 23.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:31
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24.9°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 24.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Thấp/Cao

23.8°/43.3°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.88 km/giờ

Điểm ngưng

18.1 °C

Chỉ số UV

0