Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:10 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
37/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 22°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 22°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
39/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
40/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
41/ 31°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:20
Mây rải rác
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây rải rác 24°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 18:16
Thấp/Cao

21°/39°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0.47