Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:08 | 28/09/2023
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Mưa nhẹ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.12 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.22 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.03 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.67 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:55
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.63 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.37 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
100%
0.41 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.49 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
0.91 km/giờ

16:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
1.34 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.86 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
100%
0.61 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:54
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.47 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.64 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.37 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.77 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.01 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
0.49 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.28 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
99%
0.33 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
100%
0.78 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.43 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.4 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.54 km/giờ

13:00

33°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
0.97 km/giờ

16:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.02 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.62 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
1.06 km/giờ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.54 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

2.58