Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:18 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 16°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:31
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Mưa nhẹ
Huyện Sông Mã
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Thấp/Cao

12°/22°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.98 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

2.51