Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:41 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
12/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 15°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
16/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
14/ 19°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:27
Mây cụm
Huyện Sông Mã
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:24
Thấp/Cao

15°/26°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.72 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

5.62