Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:53 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
25.9/ 20.2°
Sáng/Tối
19.2/ 24.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:22
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.5/ 21.3°
Sáng/Tối
20.1/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 19.8°
Sáng/Tối
21/ 20.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.1/ 17.3°
Sáng/Tối
17.2/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 22.6°
Sáng/Tối
16.2/ 26.4°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 22.9°
Sáng/Tối
21.2/ 28.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 23°
Sáng/Tối
20.5/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.3°
Sáng/Tối
21.3/ 27.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 23°
Sáng/Tối
22.1/ 27.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

0.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 23.1°
Sáng/Tối
20.3/ 30.8°
Áp suất

1014 mb

Gió

0.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 26.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:22
Thấp/Cao

20.7°/27.7°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.74 km/giờ

Điểm ngưng

20.9 °C

Chỉ số UV

2.86