Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:53 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:53
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
20/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
21/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:50
Mưa nhẹ
Huyện Sông Mã
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:59
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.72 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0