Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:39 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
35.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
24.3/ 27.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.5°
Sáng/Tối
25.5/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 24.2°
Sáng/Tối
25.9/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.4/ 28.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 27°
Sáng/Tối
27/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:49
Thấp/Cao

24.3°/36.6°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

7.2 km

Gió

0.75 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0