Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:41 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
28/ 16°
Sáng/Tối
10/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 17°
Sáng/Tối
14/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:54
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:55
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:58
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 20°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:59
Mây cụm
Đã cập nhật 28 phút trước
Bầu trời quang đãng 31°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:54
Thấp/Cao

14°/34°

Độ ẩm

28%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.26 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

1.31