Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:11 | 20/04/2024
Thấp/Cao
23.3/ 23.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
23.7/ 23.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25/ 24.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
36.3/ 36.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Bầu trời quang đãng
Thấp/Cao
38.8/ 38.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mây thưa
Thấp/Cao
40/ 40.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.7/ 31.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27.2/ 27.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 38°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:26
Thấp/Cao

22.1°/40°

Độ ẩm

23%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

13.4 °C

Chỉ số UV

5.99