Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 08:56 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1015 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 15°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 14°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:45 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 10°
Sáng/Tối
15/ 12°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:44 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/
Sáng/Tối
8/
Áp suất

1016 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
8/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 12°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:43 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
12/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 12°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:42 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
11/ 10°
Sáng/Tối
10/ 11°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
10/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 11°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:41 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 11°
Sáng/Tối
10/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 11°
Sáng/Tối
10/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:40 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 10°
Sáng/Tối
9/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
9/ 14°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:39 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
12/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:38 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:37 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
12/ 11°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
11/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 15°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 18:04
Mưa nhẹ
Huyện Quỳnh Nhai
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 14°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:46 17:46
Thấp/Cao

12°/18°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

5.66 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.85