Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:57 | 26/06/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:51
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:49
Mưa nhẹ
Huyện Quỳnh Nhai
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.36 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

5.54