Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 02:06 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

999 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

999 mb

Gió

0.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa vừa
Huyện Quỳnh Nhai
Đã cập nhật 23 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:40
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

5.65 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0