Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:15 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Ít mây
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:30
Ít mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:24
Nhiều mây
Huyện Quỳnh Nhai
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:31
Thấp/Cao

15°/24°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.29 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

4.26