Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:41 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
21/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:44
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:44
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:41
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:54
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.14 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0