Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:33 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 23.1°
Sáng/Tối
23.2/ 25.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 24.4°
Sáng/Tối
23.6/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 23°
Sáng/Tối
23.9/ 24.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.3/ 22.8°
Sáng/Tối
23.8/ 23.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.2/ 22.8°
Sáng/Tối
23.4/ 23.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23.9°
Sáng/Tối
23/ 24.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 23.1°
Sáng/Tối
23.7/ 23.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 22.2°
Sáng/Tối
22.3/ 22.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 22.6°
Sáng/Tối
22.3/ 22.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23.1°
Sáng/Tối
23.9/ 24.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24°
Sáng/Tối
24.5/ 24.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24.4°
Sáng/Tối
25/ 25.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 22.5°
Sáng/Tối
23.5/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 24°
Sáng/Tối
23.2/ 25.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 22.1°
Sáng/Tối
22.7/ 23.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:51
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Thấp/Cao

22.1°/32°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.39 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0