Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:21 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 20°
Sáng/Tối
17/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 20°
Sáng/Tối
18/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 22°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 18:19
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:19
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:20
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 18°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 21°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
39/ 26°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:22
Mây cụm
Ngày/Đêm
41/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:23
Mây cụm
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:18
Thấp/Cao

16°/35°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.78 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0