Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:50 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:55
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

0.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:43
Mưa nhẹ
Huyện Quỳnh Nhai
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:56
Thấp/Cao

19°/29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.42 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0