Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:39 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 21°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:45
Mưa nhẹ
Huyện Quỳnh Nhai
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.56 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

2.37

Tin tức thời tiết