Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:29 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa vừa
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa rất nặng 22°

C

F

Mưa rất nặng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Thấp/Cao

20°/32°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

6.63 km

Gió

0.3 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0