Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:21 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
29/ 23.6°
Sáng/Tối
23.6/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 25°
Sáng/Tối
23.7/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 23.2°
Sáng/Tối
23.9/ 24.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.7/ 22.6°
Sáng/Tối
23/ 23.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 22.9°
Sáng/Tối
23.1/ 23.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 23.3°
Sáng/Tối
23.4/ 24.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 23.3°
Sáng/Tối
23.5/ 23.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

0.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 22.6°
Sáng/Tối
22.9/ 22.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 22.8°
Sáng/Tối
22.8/ 22.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 23.8°
Sáng/Tối
23.2/ 24.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:48
Thấp/Cao

22.5°/32.9°

Độ ẩm

98%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.38 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0