Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 10:59 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

0.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1000 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1001 mb

Gió

0.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:45
Mưa vừa
Huyện Quỳnh Nhai
Đã cập nhật 11 phút trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:42
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.31 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

9.41