Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:20 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 12°
Sáng/Tối
9/ 17°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 13°
Sáng/Tối
10/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

0.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
11/ 21°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
18/ 13°
Sáng/Tối
10/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

0.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
11/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
13/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
13/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
14/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
15/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

0.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:24
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 15°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:24
Nhiều mây
Huyện Quỳnh Nhai
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 10°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:22
Thấp/Cao

8°/22°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.37 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0