Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:57 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
19/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:48
Mưa nhẹ
Huyện Quỳnh Nhai
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:53
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.08 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết