Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:58 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

0.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

0.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

0.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:48
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:45
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0