Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:06 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
26.3/ 23.3°
Sáng/Tối
23.7/ 26.2°
Áp suất

999 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:48
Mưa vừa

07:00

23.3°C / 24.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
100%
0.63 km/giờ

10:00

25°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.37 km/giờ

13:00

26.9°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.25 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.29 km/giờ

19:00

24.6°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.92 km/giờ

22:00

23.9°C / 24.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.48 km/giờ
Ngày/Đêm
29.4/ 23.6°
Sáng/Tối
23.8/ 27.7°
Áp suất

997 mb

Gió

1.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:48
Mưa nhẹ

01:00

22.8°C / 23.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.09 km/giờ

04:00

22.8°C / 23.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.44 km/giờ

07:00

24.2°C / 24.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.59 km/giờ

10:00

28.6°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
0.95 km/giờ

13:00

30.6°C / 35.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.04 km/giờ

16:00

31.6°C / 37.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
0.85 km/giờ

19:00

25.8°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.52 km/giờ

22:00

23.2°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.06 km/giờ
Ngày/Đêm
34.5/ 24.5°
Sáng/Tối
22.2/ 28.5°
Áp suất

997 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:47
Mưa nhẹ

01:00

23.7°C / 24.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
99%
0.21 km/giờ

04:00

22.7°C / 23.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
99%
0.22 km/giờ

07:00

23.7°C / 24.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.5 km/giờ

10:00

30.9°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.56 km/giờ

13:00

35.1°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
0.08 km/giờ

16:00

33.4°C / 38.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
54%
2.01 km/giờ

19:00

26.1°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.66 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.16 km/giờ
Ngày/Đêm
35.6/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

1.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:47
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 24.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.56 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
0.18 km/giờ

07:00

25.6°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.12 km/giờ

10:00

32.7°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
0.45 km/giờ

13:00

35.1°C / 39.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
1.15 km/giờ

16:00

34.3°C / 38.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
0.77 km/giờ

19:00

28.4°C / 31.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.27 km/giờ

22:00

26°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
0.29 km/giờ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa nhẹ 23.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 24.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:48
Thấp/Cao

22.8°/31.1°

Độ ẩm

100%

Áp suất

998 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.57 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

0