Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:17 | 06/02/2023
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây rải rác 32°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.11 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0