Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:26 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:37
Mưa nhẹ

16:00

34°C / 41°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.99 km/giờ

19:00

31°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.55 km/giờ

22:00

29°C / 34°C
Ít mây Ít mây
81%
1.89 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:37
Mưa vừa

01:00

26°C / 26°C
Ít mây Ít mây
87%
0.95 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.23 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
0.94 km/giờ

10:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
0.84 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa vừa Mưa vừa
66%
2.2 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
74%
2.36 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.47 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.73 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:36
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.6 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.71 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.26 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.48 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.09 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
1.54 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.32 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
1.69 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:36
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.17 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.09 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.49 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.97 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3.8 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
3.17 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.75 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.83 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.84 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.47 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.96 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
3.7 km/giờ

13:00

28°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
3.9 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.11 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
2.01 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
1.77 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:35
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.71 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.79 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.55 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.36 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.58 km/giờ
Sóc Trăng
Đã cập nhật 60 phút trước
Ít mây 33°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:37
Thấp/Cao

25°/33°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.07 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0