Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:11 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

8.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.2/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

9.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.6/ 26.2°
Sáng/Tối
26/ 27.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 28°
Sáng/Tối
26.7/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 26.4°
Sáng/Tối
27.1/ 27.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.2/ 26.1°
Sáng/Tối
27.1/ 27.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

9.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:06
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 34.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Thấp/Cao

25.6°/35.9°

Độ ẩm

36%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.1 km/giờ

Điểm ngưng

17.5 °C

Chỉ số UV

11.49