Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:34 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Sóc Trăng
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 27°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.36 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0