Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:48 | 28/03/2023
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.5 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0