Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:05 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 30.7°
Sáng/Tối
29.4/ 31.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
30.8/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.9/ 30.6°
Sáng/Tối
30.4/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 30.6°
Sáng/Tối
30.2/ 31.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.3/ 30.8°
Sáng/Tối
30.3/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 30.2°
Sáng/Tối
30.9/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.4/ 30.3°
Sáng/Tối
30.5/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.7/ 30.4°
Sáng/Tối
30.3/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 30.9°
Sáng/Tối
30.5/ 32.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
34.4/ 30.2°
Sáng/Tối
30.2/ 31.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.8°
Sáng/Tối
30.4/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29.7°
Sáng/Tối
30.9/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.9°
Sáng/Tối
29.4/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 29.1°
Sáng/Tối
29.2/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 30°
Sáng/Tối
30.9/ 30.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 29.4°
Sáng/Tối
29.3/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.2°
Sáng/Tối
29.1/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 29°
Sáng/Tối
29.2/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 29.4°
Sáng/Tối
29.6/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.1°
Sáng/Tối
29.5/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 29.6°
Sáng/Tối
29.3/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29.6°
Sáng/Tối
29.6/ 30.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.7°
Sáng/Tối
29.6/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:09
Mây thưa
Ngày/Đêm
32.9/ 29.7°
Sáng/Tối
29.9/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.2°
Sáng/Tối
29.8/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 30.8°
Sáng/Tối
30.4/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
33.7/ 30.5°
Sáng/Tối
30.4/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 31°
Sáng/Tối
30.2/ 31.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 30.2°
Sáng/Tối
30.9/ 31.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.4°
Sáng/Tối
30.6/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mây cụm 29.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Thấp/Cao

27.2°/37.7°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.73 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0