Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:00 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
28/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:16
Mưa nhẹ
Sóc Trăng
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 34°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:09
Thấp/Cao

27°/34°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.87 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

9.6