Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:46 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mưa nhẹ
Sóc Trăng
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:34
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.73 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0