Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:34 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa nhẹ
Sóc Trăng
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.4 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

3.69

Tin tức thời tiết