Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:03 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Sóc Trăng
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Thấp/Cao

25°/34°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.2 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

6.9