Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:08 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
35.9/ 28.4°
Sáng/Tối
27.9/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.9/ 28.9°
Sáng/Tối
26.9/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.3/ 29.2°
Sáng/Tối
27.8/ 33.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.4/ 29.9°
Sáng/Tối
27.2/ 35.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 29.1°
Sáng/Tối
27.4/ 35.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 29.8°
Sáng/Tối
27.7/ 35°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 29.2°
Sáng/Tối
27.7/ 35°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.6/ 29.4°
Sáng/Tối
27.3/ 35.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.2/ 29.3°
Sáng/Tối
28.3/ 34.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.8/ 31°
Sáng/Tối
28.6/ 34.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
37/ 30.1°
Sáng/Tối
28.9/ 34.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.2/ 32°
Sáng/Tối
28.2/ 35.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.7/ 30.1°
Sáng/Tối
28/ 34.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Mây cụm
Ngày/Đêm
36/ 30.7°
Sáng/Tối
28.1/ 34.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 25.1°
Sáng/Tối
28.5/ 36.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:07
Mưa vừa
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây cụm 27.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 29.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:06
Thấp/Cao

26.2°/36.7°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

0