Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:47 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 18:06
Thấp/Cao

23°/35°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.39 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

2.5