Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:06 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 27.6°
Sáng/Tối
25.3/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.7/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 27.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26°
Sáng/Tối
26.9/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.1/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27°
Sáng/Tối
26.8/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 27.5°
Sáng/Tối
26.3/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 27.6°
Sáng/Tối
27.6/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.4°
Sáng/Tối
27.2/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 26.6°
Sáng/Tối
27.1/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:16
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:20
Thấp/Cao

25.3°/32.3°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0