Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:20 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:00
Thấp/Cao

21°/32°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.4 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0