Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:24 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
35.7/ 28.7°
Sáng/Tối
27/ 32.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 29.2°
Sáng/Tối
27.7/ 32.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36.3/ 30°
Sáng/Tối
27.7/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.1/ 30°
Sáng/Tối
27.2/ 35.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.2/ 30.8°
Sáng/Tối
27.9/ 34.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.8/ 30.1°
Sáng/Tối
28.6/ 35.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 30.8°
Sáng/Tối
28.8/ 36°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 30°
Sáng/Tối
28/ 34.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.5/ 30.9°
Sáng/Tối
28.6/ 33.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.3/ 30°
Sáng/Tối
28.8/ 33.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:07
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mây cụm 27.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 27.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:06
Thấp/Cao

28°/36.6°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.32 km/giờ

Điểm ngưng

22.3 °C

Chỉ số UV

0