Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 09:27 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa vừa
Sóc Trăng
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.14 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

4.38