Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:23 | 30/05/2023
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.04 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0