Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:38 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Nhiều mây
Sóc Trăng
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.63 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

8.51