Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:39 | 19/06/2024
Thấp/Cao
27.7/ 27.9°
Tầm nhìn
9.47 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.7/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.8/ 28.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
30.1/ 30.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.3/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.6/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.6/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Thấp/Cao

25.4°/36.8°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.43 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.73