Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:01 | 06/12/2023
Thấp/Cao
25/ 24.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
24.3/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
25.8/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
29.1/ 29.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.2/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.3/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Thấp/Cao

24°/31.7°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.39 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0.66