Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:18 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30.8/ 26.2°
Sáng/Tối
24.9/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 24°
Sáng/Tối
25.3/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.3°
Sáng/Tối
23.8/ 28.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.6°
Sáng/Tối
23.2/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.8°
Sáng/Tối
23.3/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.4/ 24.4°
Sáng/Tối
23.5/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 23°
Sáng/Tối
24.3/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.1/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.8°
Sáng/Tối
23.5/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23.3/ 30.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24°
Sáng/Tối
24.1/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.5/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:33
Thấp/Cao

24.7°/31.7°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.89 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

6.59