Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:15 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
35.5/ 28.6°
Sáng/Tối
27.2/ 32.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28°
Sáng/Tối
27.5/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27.3/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29°
Sáng/Tối
27.9/ 33.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 29.7°
Sáng/Tối
27.3/ 34.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.1°
Sáng/Tối
28.5/ 30.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.3°
Sáng/Tối
27.4/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 30.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.8/ 28.7°
Sáng/Tối
26.7/ 32.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.1/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 32.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29.7°
Sáng/Tối
27.3/ 34.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.2°
Sáng/Tối
27.7/ 33.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.3°
Sáng/Tối
27/ 33.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 33.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 28.5°
Sáng/Tối
27.2/ 32.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 32.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:11
Thấp/Cao

27.1°/36.2°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.76 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0