Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:23 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa nhẹ

19:00

28.8°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.33 km/giờ

22:00

27°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.99 km/giờ
Ngày/Đêm
25.1/ 24.3°
Sáng/Tối
25.8/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa

01:00

25.2°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.94 km/giờ

04:00

25.1°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.67 km/giờ

07:00

25.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.66 km/giờ

10:00

25.5°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
5.02 km/giờ

13:00

26.2°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.92 km/giờ

16:00

25°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.65 km/giờ

19:00

25.5°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.24 km/giờ

22:00

24.7°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.03 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa

01:00

24.7°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
3.46 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.92 km/giờ

07:00

25.9°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.6 km/giờ

10:00

27.1°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.87 km/giờ

13:00

28.8°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
5.79 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.19 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.95 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.55 km/giờ
Ngày/Đêm
27.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa

01:00

25.1°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.84 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.46 km/giờ

07:00

25.2°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.79 km/giờ

10:00

26.4°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.74 km/giờ

13:00

27.8°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.01 km/giờ

16:00

28.1°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
5.68 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
2.84 km/giờ

22:00

26°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.97 km/giờ
Ngày/Đêm
25.4/ 24.1°
Sáng/Tối
24.8/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa

01:00

24.8°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.73 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.5 km/giờ

07:00

24.2°C / 25.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.85 km/giờ

10:00

25.2°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.95 km/giờ

13:00

25.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.41 km/giờ

16:00

25.3°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
5.17 km/giờ

19:00

24°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.15 km/giờ

22:00

24.1°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.4 km/giờ
Ngày/Đêm
25.3/ 24.3°
Sáng/Tối
25.8/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa

01:00

24.9°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.66 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
4.05 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
4.78 km/giờ

10:00

25.6°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.47 km/giờ

13:00

25.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.7 km/giờ

16:00

25.2°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.51 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Thấp/Cao

24.1°/29.6°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.2 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

1.57