Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:25 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
28.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Mưa vừa

04:00

25.3°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.93 km/giờ

07:00

25.4°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.62 km/giờ

10:00

27°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
5.2 km/giờ

13:00

25.7°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
5.88 km/giờ

16:00

25.3°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
4.06 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.2 km/giờ

22:00

24°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.43 km/giờ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 25.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa

01:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.6 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.83 km/giờ

07:00

25.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.95 km/giờ

10:00

28.3°C / 33.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
5.68 km/giờ

13:00

28.9°C / 33.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
5.76 km/giờ

16:00

27.8°C / 30.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
4.86 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.67 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.69 km/giờ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.74 km/giờ

04:00

25°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.87 km/giờ

07:00

25.6°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.25 km/giờ

10:00

27.9°C / 31.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
3.94 km/giờ

13:00

27.5°C / 31.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.76 km/giờ

16:00

29.6°C / 33.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.91 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.81 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.56 km/giờ
Ngày/Đêm
25.6/ 24.8°
Sáng/Tối
24.3/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:21
Mưa vừa

01:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.48 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.89 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.58 km/giờ

10:00

25.8°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
4.26 km/giờ

13:00

25.5°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.82 km/giờ

16:00

26.8°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.89 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.02 km/giờ

22:00

24.4°C / 25.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 25.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:21
Thấp/Cao

24.6°/29.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.96 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0