Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:32 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.6/ 24.4°
Sáng/Tối
24.1/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 24.7°
Sáng/Tối
24.8/ 27.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 23.4°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 24.1°
Sáng/Tối
23.1/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.9/ 26°
Sáng/Tối
24.5/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.1/ 25°
Sáng/Tối
25.6/ 30.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 24.8°
Sáng/Tối
23.9/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.7/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:35
Thấp/Cao

23.8°/31.9°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.1 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

9.19