Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:24 | 09/12/2022
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
9.53 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
7.13 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
2.6 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
4.17 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.06
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.89
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.56
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.96
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
3.19
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
2.8
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.44
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.23
Tầm nhìn
8.61 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.08
Tầm nhìn
9.23 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.22 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
7.89 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.74 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
7.96 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.16 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
9.64 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
7.39 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
7.53 km
Áp suất

1012 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
6.47 km
Áp suất

1012 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
6.31 km
Áp suất

1013 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.3 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.04
Tầm nhìn
7.56 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.42
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.1
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.91
Tầm nhìn
8.23 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.28
Tầm nhìn
6.93 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.38
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
1.22
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.66
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa vừa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
8.76 km
Áp suất

1014 mb

Mưa vừa
Quảng Trị
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Thấp/Cao

21°/24°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

9.53 km

Gió

1.33 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0