Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:07 | 29/05/2023
Chỉ số UV
11.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
11.98
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
10.82
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
8.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
5.34
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
2.51
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0.76
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây thưa
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
0.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
1.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
3.13
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
6.12
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
9.25
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
11.59
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
12.3
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
11.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
8.52
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Bầu trời quang đãng
Chỉ số UV
5.29
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
2.5
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0.77
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây rải rác
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
0.2
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
1.11
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
3.16
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Chỉ số UV
6.18
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Chỉ số UV
9.35
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 11 phút trước
Mây thưa 33°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Thấp/Cao

24°/37°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.61 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

11.98