Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:22 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32.8/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 31.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 26.2°
Sáng/Tối
24.5/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 33.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 28.8°
Sáng/Tối
25.8/ 34.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 28.5°
Sáng/Tối
27.6/ 39°
Áp suất

1005 mb

Gió

8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 30.9°
Sáng/Tối
28/ 37.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

9.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 29.1°
Sáng/Tối
30.5/ 38.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 28.5°
Sáng/Tối
30.9/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 27.5°
Sáng/Tối
25.5/ 33.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 27.1°
Sáng/Tối
25.7/ 32.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.2/ 27.2°
Sáng/Tối
25.4/ 34.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Thấp/Cao

25.3°/34.2°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0