Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:04 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:19
Nhiều mây
Quảng Trị
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.75 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0