Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 06:53 | 28/06/2022
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Ít mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
27/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34/ 30°
Sáng/Tối
29/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
30/ 37°
Áp suất

1001 mb

Gió

7.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:28
Ít mây
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 24°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:28
Mưa vừa
Quảng Trị
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Thấp/Cao

25°/39°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.04 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.14