Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:29 | 31/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây thưa 28°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.67 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.74