Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:15 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
36.4/ 26.5°
Sáng/Tối
27/ 31.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 26.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 27°
Sáng/Tối
24.4/ 27.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 24.4°
Sáng/Tối
24.8/ 25.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.2/ 27.1°
Áp suất

997 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.4/ 28°
Sáng/Tối
26.5/ 28.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 28.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 28.5°
Sáng/Tối
28.8/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

8.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:26
Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 36.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:28
Thấp/Cao

24.1°/36.8°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.71 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

10.91