Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:41 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
38.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 31.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:08
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41.4/ 29.2°
Sáng/Tối
25.7/ 34.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
42.8/ 29.3°
Sáng/Tối
26.2/ 35.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.9/ 31.4°
Sáng/Tối
29.9/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
41.6/ 31.3°
Sáng/Tối
28.4/ 35.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
41/ 31.7°
Sáng/Tối
28.1/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
41.6/ 31.6°
Sáng/Tối
28.8/ 33.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
42/ 30.4°
Sáng/Tối
29.5/ 37.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.3/ 26.6°
Sáng/Tối
27.5/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 24.3°
Sáng/Tối
25.2/ 30.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 22 phút trước
Bầu trời quang đãng 37.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 42.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:08
Thấp/Cao

25.1°/41.4°

Độ ẩm

42%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.68 km/giờ

Điểm ngưng

22.2 °C

Chỉ số UV

7.56