Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:10 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa nhẹ
Quảng Trị
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.34 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.07