Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:33 | 28/09/2023
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 24 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:43
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

9.85