Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:39 | 23/06/2024
Thấp/Cao
26.4/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.9/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.2/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.8/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.8/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.6/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.3/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa nhẹ 26.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Thấp/Cao

25.4°/34°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0