Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:43 | 30/03/2023
Thấp/Cao
22/ 22°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
21/ 21°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
30/ 30°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23/ 23°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0