Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:57 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ

13:00

36°C / 40°C
Nhiều mây Nhiều mây
44%
3.24 km/giờ

16:00

34°C / 39°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
51%
2.55 km/giờ

19:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
1.77 km/giờ

22:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.67 km/giờ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.84 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
1.63 km/giờ

07:00

29°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
1.98 km/giờ

10:00

35°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
2.25 km/giờ

13:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.52 km/giờ

16:00

32°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.19 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.39 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
1.59 km/giờ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.97 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.05 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.97 km/giờ

10:00

34°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
3.94 km/giờ

13:00

35°C / 40°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
50%
2.98 km/giờ

16:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
2.74 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.79 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.26 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
2.03 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
2.41 km/giờ

07:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.48 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
3.86 km/giờ

13:00

35°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
46%
5.24 km/giờ

16:00

34°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
4.44 km/giờ

19:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
2.5 km/giờ

22:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.81 km/giờ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 36°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Thấp/Cao

25°/36°

Độ ẩm

44%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.24 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

8.65