Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:30 | 30/03/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:03
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:05
Mây cụm
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:08
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 29 phút trước
Mây cụm 21°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.93 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0