Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:50 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:25
Mưa nhẹ
Quảng Trị
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:16
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.41 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0