Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:44 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 26.2°
Sáng/Tối
27.8/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28.8°
Sáng/Tối
28.5/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.6°
Sáng/Tối
28.8/ 30.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.3°
Sáng/Tối
27.6/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.8°
Sáng/Tối
28.4/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.2°
Sáng/Tối
27.1/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
27.8/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.3°
Sáng/Tối
27.4/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 27.5°
Sáng/Tối
26.8/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 28.6°
Sáng/Tối
27.6/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.6/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 28.8°
Sáng/Tối
26/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 28.3°
Sáng/Tối
27.5/ 30.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 29.1°
Sáng/Tối
27.5/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 29°
Sáng/Tối
28.7/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32.8/ 28.1°
Sáng/Tối
28.4/ 30.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.3/ 31.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27.2°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27/ 29.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 29.3°
Sáng/Tối
27.5/ 29.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa nhẹ 25.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:17
Thấp/Cao

24.4°/31.4°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.53 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0.05