Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 00:45 | 19/08/2022
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
27/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:06
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:01
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:58
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:57
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:56
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:55
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:54
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:53
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 17:52
Mưa vừa
Quảng Trị
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây thưa 25°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:14
Thấp/Cao

24°/36°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.3 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0