Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:28 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
21/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1015 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:26
Mây cụm
Quảng Trị
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Thấp/Cao

19°/24°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.34 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.07