Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:46 | 04/12/2023
Thấp/Cao
22.1/ 22.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
22.3/ 22.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.3/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.2/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24.8/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.7/ 23.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Thấp/Cao

22.8°/27.3°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.47 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

1.59