Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:10 | 05/12/2022
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa vừa

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.26 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
3.74 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
5.75 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
6 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
5.84 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
4.33 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa vừa

01:00

19°C / 19°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.19 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.51 km/giờ

07:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.11 km/giờ

10:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.72 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.31 km/giờ

16:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.68 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.22 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.78 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 22°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:17
Mưa vừa

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.01 km/giờ

04:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.01 km/giờ

07:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.6 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.78 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.46 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.42 km/giờ

19:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.57 km/giờ

22:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.85 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa vừa

01:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.79 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.78 km/giờ

07:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
1.72 km/giờ

10:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.37 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.78 km/giờ

16:00

22°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
3.45 km/giờ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.45 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.77 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa nhẹ

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.92 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.81 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.41 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
2.6 km/giờ

13:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.09 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.57 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.75 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.42 km/giờ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:18
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.08 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.99 km/giờ
Thị xã Quảng Trị
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Thấp/Cao

18°/23°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

3.74 km

Gió

3.51 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0