Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:16 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
26/ 35°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 30°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:23
Thấp/Cao

26°/35°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0