Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:01 | 19/04/2024
Ngày/Đêm
40.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.5/ 32.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
40.5/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 31.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
41.4/ 30.6°
Sáng/Tối
27.8/ 35.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
40.5/ 29.2°
Sáng/Tối
29/ 36.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:08
Mây thưa
Ngày/Đêm
37/ 26.2°
Sáng/Tối
25.9/ 32.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 27.6°
Sáng/Tối
25/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
38.8/ 30.7°
Sáng/Tối
26.8/ 37.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
39.4/ 30.8°
Sáng/Tối
28.4/ 41.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:09
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
40.1/ 30.3°
Sáng/Tối
29.3/ 33.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 26.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:07
Thấp/Cao

26.3°/41.4°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

20.6 °C

Chỉ số UV

0