Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:13 | 28/11/2021
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa nhẹ
Thị xã Quảng Trị
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:16
Thấp/Cao

19°/22°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.36 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0