Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:17 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
38/ 28.4°
Sáng/Tối
31.1/ 33.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
39/ 27.4°
Sáng/Tối
26.7/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.9/ 33.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 29.1°
Sáng/Tối
25.2/ 38.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.4/ 28.5°
Sáng/Tối
28.7/ 36.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.5/ 28.7°
Sáng/Tối
27.1/ 35.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37.4/ 29.2°
Sáng/Tối
27.3/ 36°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37.7/ 28.7°
Sáng/Tối
28.4/ 33.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 27.5°
Sáng/Tối
25.5/ 34.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.7/ 28°
Sáng/Tối
25/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 31.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 30.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.3/ 26.9°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 31.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 34.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:25
Thấp/Cao

26.3°/41.7°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.35 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

3