Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:30 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:22
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:18
Mưa nhẹ
Thị xã Quảng Trị
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:24
Thấp/Cao

21°/25°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.46 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.54