Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:02 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 25°
Sáng/Tối
26/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:02
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:02
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:03
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 27°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 27°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:02
Thấp/Cao

22°/37°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.55 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.73