Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:44 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

998 mb

Gió

10.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:43
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:36
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:34
Mưa cường độ nặng
Thị xã Quảng Trị
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 17:45
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0