Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:29 | 28/02/2024
Ngày/Đêm
26.1/ 21.2°
Sáng/Tối
19.8/ 22.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:57
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.6/ 22°
Sáng/Tối
20.4/ 24.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:58
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28.2/ 21°
Sáng/Tối
22.6/ 22.4°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.8/ 19.3°
Sáng/Tối
19.4/ 19.9°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:58
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 20.3°
Sáng/Tối
19.2/ 21.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.5/ 25.1°
Sáng/Tối
22.3/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:59
Nhiều mây
Ngày/Đêm
39.6/ 27.7°
Sáng/Tối
26.8/ 27.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
39.6/ 25.9°
Sáng/Tối
27.9/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:59
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23.3/ 20.4°
Sáng/Tối
23.3/ 21.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19.7°
Sáng/Tối
20/ 20.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 19°
Sáng/Tối
19.9/ 19.7°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.1/ 20.9°
Sáng/Tối
19/ 20.9°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 19.7°
Sáng/Tối
20.3/ 19.9°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.8/ 18.6°
Sáng/Tối
19.1/ 18.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.1/ 18°
Sáng/Tối
18.2/ 18.8°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 18:00
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 19.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:57
Thấp/Cao

19.3°/29.6°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.01 km/giờ

Điểm ngưng

17.1 °C

Chỉ số UV

0