Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:37 | 08/12/2022
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa nhẹ

19:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.31 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
1.1 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Mưa nhẹ

01:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.51 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.37 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.4 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.11 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.33 km/giờ

16:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.07 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.07 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
1.03 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:18
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.97 km/giờ

04:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
1.45 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
1.48 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.77 km/giờ

13:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.95 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.5 km/giờ

19:00

22°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.49 km/giờ

22:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.76 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:19
Mưa vừa

01:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.33 km/giờ

04:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.62 km/giờ

07:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.65 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.53 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.84 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.62 km/giờ

19:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1 km/giờ

22:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.18 km/giờ
Thị xã Quảng Trị
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:18
Thấp/Cao

21°/24°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

5.49 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0