Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 16:37 | 18/01/2022
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:43
Mây thưa
Thị xã Quảng Trị
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:39
Thấp/Cao

17°/23°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0.11