Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:36 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
36/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
29/ 37°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
30/ 39°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 28°
Sáng/Tối
28/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Mây thưa 33°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:19
Thấp/Cao

24°/37°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.46 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

11.29