Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:14 | 08/12/2023

Hải An

0 mm

đo tại UBND xã Hải An

Hải Phong

0 mm

đo tại Trường TH và THCS Hải Tân

Nam Thạch Hãn

0 mm

đo tại Đầu mối công trình Nam Thạch Hãn

Triệu Hòa

0 mm

đo tại Nhà văn hóa xã Triệu Hòa

Triệu Ái

0 mm

đo tại UBND xã Triệu Ái

Trung Sơn

0 mm

đo tại UBND xã Trung Sơn

Tà Long

0 mm

đo tại UBND Xã Tà Long

Hải Lâm

0 mm

đo tại UBND xã Hải Lâm

Cửa Tùng

0 mm

đo tại UBND Thị trấn Cửa Tùng

Đập, thủy điện La Tó

0 mm

đo tại Đập, thủy điện La Tó

TT Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai

0 mm

đo tại Trung tâm Phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai

Cam Chính

0 mm

đo tại UBND xã Cam Chính

Đầu mối hồ Trúc Kinh

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Trúc Kinh

Linh Thượng

0 mm

đo tại UBND xã Linh Thượng

Đầu mối hồ La Ngà

0 mm

đo tại Đầu mối hồ La Ngà

Ba Nang

0 mm

đo tại UBND Xã Ba Nang

Cam Tuyền

0 mm

đo tại UBND xã Cam Tuyền

Bến Quan

0 mm

đo tại UBND thị trấn Bến Quan

Hải Thái

0 mm

đo tại UBND Xã Hải Thái

A Bung

0 mm

đo tại UBND xã A Bung

Đầu mối hồ Bảo Đài

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Bảo Đài

Đầu mối hồ Đá Mài

0 mm

đo tại Đầu mối hồ Đá Mài

A Vao

0 mm

đo tại UBND xã A Vao

Hướng Linh

0 mm

đo tại UBND xã Hướng Linh

Vĩnh Tú

0 mm

đo tại UBND Xã Vĩnh Tú

Vĩnh Khê

0 mm

đo tại UBND xã Vĩnh Khê

Húc

0 mm

đo tại UBND xã Húc

Hướng Sơn

0 mm

đo tại Trạm y tế xã Hướng Sơn

Hướng Lộc

0 mm

đo tại UBND xã Hướng Lộc

A Dơi

0 mm

đo tại UBND Xã A Dơi

Hướng Tân

0 mm

đo tại Đập tràn thủy điện Quảng Trị

Thanh

0 mm

đo tại UBND Xã Thanh

Hướng Việt

0 mm

đo tại UBND xã Hướng Việt

Lìa

0 mm

đo tại UBND xã Lìa

Hướng Phùng

0 mm

đo tại UBND Xã Hướng Phùng

Hướng Lập

0 mm

đo tại UBND xã Hướng Lập

Tân Long

0 mm

đo tại UBND Xã Tân Long

Lao Bảo

0 mm

đo tại UBND thị trấn Lao Bảo

Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 19.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 19.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:17
Thấp/Cao

19.6°/28.3°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.76 km/giờ

Điểm ngưng

16.7 °C

Chỉ số UV

0