Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:45 | 22/06/2024
Thấp/Cao
26.5/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.6/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.6/ 31.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.5/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 26.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:27
Thấp/Cao

25.5°/37.7°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0